3de leerjaar B

Welkom in de olifantenklas.

 

De leerlingen van 3b zullen net zoals de olifanten in de natuur goed zorgen voor elkaar, bij de groep (kudde) blijven, elkaar waarschuwen voor gevaar,… (sociale vaardigheden).

 

Meester Luc en juf Sandra overleggen regelmatig zodat dezelfde leerstof in de twee derde leerjaren zal gegeven worden. 

Taal

De leerlingen krijgen zes lestijden Nederlands per week. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben ze een halve lestijd spelling. In elke les wordt aandacht besteed aan één spellingmoeilijkheid. Op donderdag is er een flitsdictee. Na drie spellinglessen volgt een gedifferentieerde herhalingsles.

Onze methode "De Taalkanjers" bestaat uit tien thema's die aansluiten bij hun leefwereld.  Per thema zijn er twee herhalingslessen. We werken zoals bij spelling gedifferentieerd. Uw kind zal niet alle oefeningen in het werkboek maken ! Oefeningen aangeduid met een vierkantje zijn de kernoefeningen. Oefeningen aangeduid met een driehoekje zijn uitdagingsoefeningen. Niet iedere leerling lost deze oefeningen op ! Na elke les kunnen de leerlingen aankruisen of ze de leerstof moeilijk vonden of vlot begrepen. Onze methode biedt aandacht aan het uitbreiden en verdiepen van woordkennis. Per thema zijn er tien woordenschatwoorden.

Lezen is heel belangrijk. Regelmatig gaan we naar de bib van Machelen waar uw kind 5 boeken neemt volgens zijn / haar AVI niveau. Data van de bibbezoeken worden via de agenda en website op tijd meegedeeld. Ouders, zorg ervoor dat uw kind op die dag een boodschappentas meebrengt (geen rugzak !!) zodat de geleende boeken niet beschadigd kunnen worden door bv. regen. Het ticket waar de geleende boeken op staan, houdt de leerkracht bij tot aan het volgend bezoek. Wie zijn boeken vergeet mee te brengen, mag niet mee om nieuwe te gaan halen. Er is een extra themales "plezierlezen". Hierdoor wakkeren we de leesmotivatie aan. De leerlingen moeten komen tot meer lezen, beter lezen en liever lezen. De leerlingen lezen dagelijks een tiental minuten in de klas. Thuis mag er natuurlijk ook nog geoefend worden. (Zeker de leerlingen die nog geen AVI 4 behaald hebben.)

 

Wiskunde

Per week gaan er 6 lestijden naar wiskunde. Einde 3de leerjaar zou uw kind de klok analoog en digitaal kunnen lezen tot op 1 min. nauwkeurig. Ja, aan de klok wordt heel wat aandacht besteed. De lessen van de klok in hun rekenmethode volgen we niet slaafs. Analoog en digitaal wordt er door elkaar aangebracht, wat heel moeilijk is voor de leerlingen. Voor deze klokoefeningen werken we op fotokopies die in hun ringmap komen. Pas na nieuwjaar brengen we de klok digitaal aan.

In het 3de lj rekenen we tot 1000. Na elke sprong (een x-aantal lessen) volgt er een herhaling en een sprongtoets. De leerlingen moeten enkel de herhaling inoefenen voor de toets. In het 2de leerjaar leerde uw kind de maaltafels. Gelieve deze regelmatig eens op te vragen. Ze staan in het “neuze-neuzeboek” op blz . 16 – 17 en 18. Uw kind zal rekenen plezierig vinden als deze goed gekend zijn en met alles vlugger meezijn. Het “neuze-neuzeboekje” zit steeds in de boekentas. Zo kan u ook als ouder zien hoe iets in de klas aangebracht werd.

WO

De leerlingen hebben 6 lestijden WO per week. Ze hebben daarvoor een bronnenboek en een werkboek van "curieuze neuzen".  De verschillende domeinen zoals : natuur, techniek, maatschappij, tijd,... worden niet afzonderlijk aangeboden, maar zitten telkens in een thema verweven. De leerlingen halen info uit een bronnenboek, zodat de leerkracht minder vertelt. De leerlingen krijgen vijf projecten per schooljaar. Hierdoor kan het zijn dat niet elk blad in hun werkboek van WO ingevuld wordt. Dan komen er fotokopies in hun ringmap bij WO.

Verder hebben de leerlingen 3 lestijden godsdienst per week (zie invulschrift en kopies in ringmap), 3 lestijden MO (dit kan zowel beeld, muziek,beweging,drama als woord zijn). 

Ook hebben ze één lestijd hoekenwerk en één lestijd schrift per week.

De leerlingen krijgen 20 minuten huiswerk per dag mee naar huis (zie huiswerkbeleid op schoolsite). Sprongtoetsen, grote dictees, toetsen WO worden steeds één week vooraf aangekondigd zodat uw kind de ondervraagde leerstof kan opsplitsen.

In 3b zwemmen we te Zaventem op een maandag (data zie meegegeven blad met jouw kind en schoolsite).

Afspraken : Vanaf schooljaar 2019-2020 

-Enkel fruit of groenten tijdens de speeltijd !

-Er mag enkel water gedronken worden !

-Boterhammen zitten in een brooddoos zonder folie errond!

We eten in de klas. Elke leerling brengt een keukenhanddoek mee om op zijn/haar bank te leggen.

GEEN PLACEMAT !!

Interessant om als ouder te weten : 

Wat zit er in de GELE ringmap ?

HW = hoekenwerk

FR = Frans

MO = muzische opvoeding (liederen en gedichten , ...)

WO = wereldoriëntatie

G = godsdienst

M = Media

Wat zit er in de "BLAUWE MAP " ?

SP = spelling

LE = leesteksten

TS : taalsystematiek

ST=  blaadjes van juf Sandra (Nederlandse les) of blaadjes van de zorgjuf.

WIS = wiskunde, rekenen, de klok

SCH = schrift

 

Ouders, Controleer dagelijks de schoolagenda, parafeer en kijk nadien na of alles gedaan is. Voor tips in verband met huiswerk, zie huiswerkbeleid op de site. Ik hoop dat u wat meer weet over de gang van zaken in het 3de leerjaar. Samen met u en de Windroosploeg zullen we er een leerrijk, leuk en aangenaam schooljaar van maken.

Meester Luc 

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.