3de leerjaar B

Welkom in de olifantenklas.

 

De leerlingen van 3b zullen net zoals de olifanten in de natuur goed zorgen voor elkaar, bij de groep (kudde) blijven, elkaar waarschuwen voor gevaar,… (sociale vaardigheden).

 

Meester Luc en juf Sandra overleggen regelmatig zodat dezelfde leerstof in de twee derde leerjaren zal gegeven worden. 

Taal

De leerlingen krijgen vijf lestijden Nederlands per week. Bijna twee van die vijf lestijden gaan naar spelling. Elke week op een vast tijdstip krijgen de leerlingen een nieuw woordpakket aangeboden. Dit wordt in de klas en thuis ingeoefend. De volgende dag krijgen de leerlingen hierover een dictee. De titularis kan dezelfde woorden vragen, maar ook woorden die erop gelijken. Na een aantal woordpakketten volgt er een controledictee van die woordpakketten. Dit mag thuis ingeoefend worden en wordt steeds op tijd aangekondigd.

In Tijd voor Taal stimuleren we : - het probleemoplossend denken - communicatieve vaardigheden - zelfstandigheid - nadenken over eigen en andermans taalgebruik - het gebruik van strategieën.

We gebruiken strategiekaarten. Ze stellen vier stappen voor :

1) Wat moet ik doen ? 2) Hoe ga ik het doen ? 3) Ik doe mijn werk. 4) Ik kijk mijn werk na.

Na een thema krijgen de leerlingen een les over taalsystematiek. Deze oefeningen staan niet in hun werkboek, maar op fotokopies. (zie rode ringmap bij TS) Bij elk thema vind je een lijst van de woordenschat die in dat thema aan bod kwam. Zie achteraan in werkschriften A en B.

Lezen is heel belangrijk.Regelmatig gaan we naar de bib van Machelen waar uw kind 5 boeken neemt volgens zijn / haar AVI niveau. Data van de bibbezoeken worden via de agenda en website op tijd meegedeeld. Ouders, zorg ervoor dat uw kind op die dag een rugzak meebrengt zodat de geleende boeken niet beschadigd kunnen worden door bv. regen. Het ticket waar de geleende boeken op staan, plakt de titularis steeds in de agenda zodat u weet welke boeken uw kind in bezit heeft. Luister mee wanneer uw kind leest. Elke dag moet er thuis 10 minuten gelezen worden. De ouders noteren dit op de meegegeven leeskaart en paraferen per dag.   Gelieve uw kind te helpen met het invullen van deze kaart.

Wiskunde

Per week gaan er 6 lestijden naar wiskunde. Einde 3de leerjaar zou uw kind de klok analoog en digitaal kunnen lezen tot op 1 min. nauwkeurig. Ja, aan de klok wordt heel wat aandacht besteed. In het 3de lj rekenen we tot 1000. Na elke sprong (een x-aantal lessen) volgt er een herhaling en een sprongtoets. De leerlingen moeten enkel de herhaling inoefenen voor de toets. In het 2de leerjaar leerde uw kind de maaltafels. Gelieve deze regelmatig eens op te vragen. Ze staan in het “neuze-neuzeboek” op blz . 16 – 17 en 18. Uw kind zal rekenen plezierig vinden als deze goed gekend zijn en met alles vlugger meezijn. Het “neuze-neuzeboekje” zit steeds in de boekentas. Zo kan u ook als ouder zien hoe iets in de klas aangebracht werd.

WO

De leerlingen hebben 6 lestijden WO per week. Ze hebben daarvoor een bronnenboek en een werkboek van "curieuze neuzen".  De verschillende domeinen zoals : natuur, techniek, maatschappij, tijd,... worden niet afzonderlijk aangeboden, maar zitten telkens in een thema verweven. De leerlingen halen info uit een bronnenboek, zodat de leerkracht minder vertelt. 

Varia

Verder hebben de leerlingen 3 lestijden godsdienst per week (zie invulschrift en kopies in gele ringmap), 3 lestijden MO (dit kan zowel beeld, muziek,beweging,drama als woord zijn). Deze lessen worden door de leerlingen zelf geëvalueerd door middel van muzofiches. Deze worden op regelmatige basis meegegeven naar huis.

Ook hebben ze één lestijd hoekenwerk en één lestijd schrift per week.

De leerlingen krijgen 20 minuten huiswerk per dag mee naar huis (zie huiswerkbeleid op schoolsite). Daarvan zijn 10 minuten te lezen (zie leeskaart). De andere 10 minuten zijn voor één taak of één les. Sprongtoetsen, controledictees, toetsen WO worden steeds één week vooraf aangekondigd zodat uw kind de ondervraagde leerstof kan opsplitsen.

In 3b zwemmen we te Zaventem op een maandag (data zie meegegeven blad met jouw kind en schoolsite).

Ouders, Controleer dagelijks de schoolagenda, parafeer en kijk nadien na of alles gedaan is. Voor tips in verband met huiswerk, zie huiswerkbeleid op de site. Ik hoop dat u wat meer weet over de gang van zaken in het 3de leerjaar. Samen met u en de Windroosploeg zullen we er een leerrijk, leuk en aangenaam schooljaar van maken.

Meester Luc 

Agenda

Recentste activiteiten

Recente brieven

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.