4de leerjaar A

Welkom in het 4e leerjaar bij juf Anna

 

Samen met juf Ines (4B) en juf Tara (zorgjuf) maken we er een fantastisch schooljaar van!

 

Wie is 4A?

Ines, Rehaan, Rayan, Egzon, Egemen, Badr, Ilham, Denissa, Simar, Driss, Sarah, Alissia, Adam, Sara, Kerem, Kevin, Elin Mare, Louise, Jasper, Illani, Mila, Zina en Juf Anna 

 

Wat doen we in het vierde leerjaar?

Hieronder vind je een korte samenvatting van hoe we te werk gaan in de verschillende vakken.

Godsdienst:

We werken met de handleiding 'Tuin van heden'. Hierin worden verschillende thema's behandeld die +/- 1 maand duren.

Frans:

In het vierde leerjaar geven we Frans facultatief d.m.v. de handleiding: Minimax. Dit wil zeggen dat de leerlingen nog niets moeten leren en er ook geen toetsen worden afgelegd. Tijdens de lessen Frans proberen we ons vooral te focussen op het durven spreken. De thema's die we aanhalen zijn: cijfers tot 10, kleuren, fruit,.... . 

Nederlands:

We werken met de handleiding 'Taalkanjers'. Hierin worden verschillende thema's behandeld. Deze worden aangevuld met eigen materiaal. Na elk thema is er een toets van elk onderdeel: begrijpend lezen, taalbeschouwing, luisteren, schrijven.  Voor begrijpend lezen werken we ook met de methode 'Nieuwsbegrip'. (Informatie halen uit teksten die te maken hebben met de actualiteit).

Spelling:

We werken met de handleiding 'Taalkanjers'. Per thema zijn er 6 lessen. Na elk thema is er een grote toets. Dit is niet alleen een dictee, maar ook gelijkaardige oefeningen zoals in de les. We werken NIET meer met woordpakketten. 

De leerlingen lezen regelmatig alleen/per twee/in groep. De AVI's worden 2 keer per jaar afgenomen.
Er zijn 9 AVI's en we streven er ook naar dat de kinderen op het einde van het vierde AVI 9 lezen.

Wiskunde:

We werken met de handleiding 'Rekensprong plus'. Hierin worden 13 verschillende sprongen behandeld die telkens bestaan uit 10 lessen + een herhalingsles. Na elke sprongtoets wordt er geremedieerd. De leerlingen krijgen dan herhaling- en of verdiepingsoefeningen.

MUVO:

Tijdens MUVO werken we rond beeld, drama, media, muziek en woord. De leerlingen krijgen ook 2 keer per jaar een MUVO-portfolio.

WO:

We hebben sinds vorig jaar een nieuwe handleiding 'Curieuzeneuzen'.
Deze wordt aangevuld met eigen materiaal (Zonnestraal, Klapkrant, Nieuwsbegrip,...).
Twee 2 keer per jaar is er een verkeersweek die wordt verzorgd door meester Peter.

ICT:

ICT wordt geïntegreerd in de verschillende vakken.

Wat is er nieuw/belangrijk in het 4de leerjaar?

 • Actualiteit: Karrewiet - krantenartikel voorstellen - klapkrant

 • 1 boekbespreking
 • 1 spreekbeurt: onderwerp 'een dier' (proeven juni)

 • Wiskunde:
  - tempo!
  - getallen tot 100 000
  - breuken
  - kommagetallen


 • Sociale vaardigheden
  - stiltekapitein
  - verslaggever
  - materiaalmeester
  - tijdbewaker


 • Verbeteringen: niet alleen klassikaal, meer en meer zelfcorrectie.

 

Nog vragen?

Wanneer je nog een persoonlijke vraag hebt, kan je mij altijd bereiken via e-mail. 

Juf Anna 

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.