4de leerjaar A

Welkom in het 4e leerjaar bij juf Karin

Onze klas: Maïssa, Sofia, Marco, Elif, Zara, Marie, Yoene, René, Anas, Vlorian, Emma, Aurore, Noah, Fred, Thomas en Azra.


Wat doen we in het vierde leerjaar?

Hieronder vind je een korte samenvatting van hoe we te werk gaan in de verschillende vakken.

Godsdienst:
We werken met de handleiding 'Tuin van heden'. Hierin worden verschillende thema's behandeld die +/- 1 maand duren. 

Frans:
In het vierde leerjaar geven we Frans facultatief d.m.v. de handleiding: Francophan. Dit wil zeggen dat de leerlingen nog niets moeten leren en er ook geen toetsen worden afgelegd. Tijdens de lessen Frans proberen we ons vooral te focussen op het durven spreken.

Nederlands:
We werken met de handleiding 'Tijd voor taal'. Hierin worden verschillende thema's behandeld die telkens bestaan uit 9 lessen. Deze worden aangevuld met eigen materiaal.  Voor begrijpend lezen werken we ook met de methode 'Nieuwsbegrip'. (Informatie halen uit teksten die te maken hebben met de actualiteit).

Nederlands - spelling:
We werken met de handleiding 'Tijd voor taal'. Hierin worden 20 woordpakketten behandeld. Na elk woordpakket volgt een dictee. Vijf keer per jaar is er ook een controledictee (meerdere woordpakketten). We werken de lessen van spelling vooral uit in een gedifferentieerd hoekenwerk.

Nederlands - technisch lezen:
De leerlingen lezen regelmatig alleen/per twee/in groep. De AVI's worden 2 keer per jaar afgenomen. Er zijn 9 AVI's en we streven er ook naar dat de kinderen op het einde van het vierde AVI 9 lezen.

Wiskunde:
We werken met de handleiding 'Rekensprong plus'. Hierin worden 13 verschillende sprongen behandeld die telkens bestaan uit 10 lessen + een herhalingsles. Na elke sprongtoets wordt er geremedieerd. De leerlingen krijgen dan herhaling- en of verdiepingsoefeningen.

MUVO:
Tijdens MUVO werken we rond beeld, drama, media, muziek en woord. Sinds dit jaar krijgen de leerlingen ook 2 keer per jaar een MUVO-portfolio.

W.O.: 
We werken met de handleiding 'Ankers' aangevuld met eigen materiaal (Zonnestraal, Klapkrant, Nieuwsbegrip,...). Verkeer wordt onafhankelijk van een handleiding gegeven. 2 keer per jaar is er een verkeersweek die wordt verzorgd door meester Peter.

ICT:
ICT wordt geïntegreerd in de verschillende vakken. 

Wat is er nieuw/belangrijk in het vierde leerjaar?

* Actualiteit: 2 leerlingen (afwisselend per week) krijgen de opdracht om elke morgen iets te vertellen wat ze hebben opgepikt op tv, in de krant, op de radio,... .

* 1 boekbespreking: 
- voor de paasvakantie

* 1 spreekbeurt: onderwerp ' een dier ' (juni)

* Wiskunde:
- tempo!
- getallen tot 100 000 
- breuken
- kommagetallen

* Sociale vaardigheden: 
- stiltekapitein
- verslaggever
- materiaalmeester
- tijdbewaker

* Proeven:  
- in december en juni
- wiskunde en Nederlands

* Verbeteringen: niet alleen klassikaal, maar ook meer en meer zelfcorrectie.

Nog vragen?


Wanneer je nog een persoonlijke vraagt hebt, kan je mij altijd bereiken via e-mail. Je vindt mij terug via: onze school --> wie is wie --> Lager --> Karin Stas 4A 

Hopelijk zien we jullie vaak terug op onze website.

Juf Karin