4de leerjaar B

Welkom in het vierde leerjaar!!

 Het vierde leerjaar: wie zijn we?

We zijn met 2 klassen in het 4e leerjaar.
Juf Anna en ikzelf werken zo nauw mogelijk samen. We wisselen vaak samen ideeën uit. 

De turn-, zwem-, en verkeerslessen worden verzorgd door meester Peter.

 De zorgleerkracht juf Tara komt ook regelmatig in de klas om iedereen op zijn niveau te begeleiden.

Wat doen we in het vierde leerjaar?

Hieronder vind je een korte samenvatting van hoe we te werk gaan in de verschillende vakken.

Godsdienst:
We werken met de handleiding 'Tuin van heden'.
Hierin worden verschillende thema's behandeld die +/- 1 maand duren. 

Frans:
We geven Frans aan de hand van de handleiding 'Minimax'. We leren bijvoorbeeld tellen tot 10, kleuren, fruit, enz. Tijdens de lessen Frans proberen we ons vooral te focussen op het durven spreken met plezierige activiteiten. 

Nederlands:
We werken met een nieuwe handleiding Taalkanjers. De taalkanjers bestaat uit 10 thema's. Elk thema bestaat uit 10 lessen en 2 herhalingslessen. In de werkschrift staat er bovenaan steeds een QR code hiermee kan je uitleg die bij deze lessen horen bekijken. Verder kan je via Scoodle Play ook extra oefenen. Dit is vergelijkbaar met Bingel. 

Nederlands - spelling:
We werken met een nieuwe handleiding Taalkanjers.

Nederlands - technisch lezen:
De leerlingen lezen regelmatig alleen/per twee/in groep.
Bijna dagelijks wordt er een leeskwartiertje ingelast in de klas. 
Er zijn 9 AVI's en we streven er ook naar dat de kinderen op het einde van het vierde AVI 9 lezen. De AVI's worden 2 keer per jaar afgenomen.

Wiskunde:
We werken met de handleiding 'Rekensprong plus'. Hierin worden 13 verschillende sprongen behandeld die telkens bestaan uit 10 lessen + een herhalingsles. Na elke sprongtoets wordt er geremedieerd. De leerlingen krijgen dan herhalings- en of verdiepingsoefeningen.

MUVO:
Tijdens MUVO werken we rond beeld, drama, media, muziek en woord.
De leerlingen krijgen op het einde van het jaar een MUVO-portfolio mee naar huis.

W.O.: 
We werken met de handleiding 'Curieuzeneuzen'. We proberen ook dit jaar heel thematisch te werken. Zo wordt er rond de onderwerpen van W.O. ook talige en rekenkundige lessen gegeven.
Deze wordt aangevuld met eigen materiaal (Zonnestraal, Klapkrant, Nieuwsbegrip,...).
Twee 2 keer per jaar is er een verkeersweek die wordt verzorgd door meester Peter.

ICT:
ICT wordt geïntegreerd in de verschillende vakken. 

Wat is er nieuw/belangrijk in het vierde leerjaar?

* Actualiteit: Karrewiet


* 1 boekbespreking: de leerlingen krijgen tijdens de paasvakantie de tijd om te lezen en stellen hun boek daarna voor.

* 1 spreekbeurt: tegen het einde van het schooljaar.

* Wiskunde:
- tempo!
- getallen tot 100 000 
- breuken
- kommagetallen

* Sociale vaardigheden: 
- stiltekapitein
- verslaggever
- materiaalmeester
- tijdbewaker
 

* Verbeteringen: niet alleen klassikaal, maar ook meer en meer zelfcorrectie.

Nog vragen?

Wanneer je nog vragen hebt over de algemene informatie, kan je deze altijd terugvinden op de website.
Wanneer je nog een persoonlijke vraagt hebt, kan je mij altijd bereiken via e-mail.
Je vindt mij terug via: onze school --> wie is wie --> Lager -->Ines Beaurang 4B

Hopelijk zien we jullie vaak terug op onze website!

 Juf Ines

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.