4de leerjaar B

Welkom in het vierde leerjaar!!

Het vierde leerjaar: wie zijn we?

Dit jaar zijn er drie klassen in het vierde leerjaar.
Juf Karin, juf Anna en ikzelf werken zo nauw mogelijk samen. We wisselen vaak samen ideeën uit. 

De turn-, zwem-, en verkeerslessen worden verzorgd door meester Peter.

 De zorgleerkracht juf Julie komt ook regelmatig in de klas om iedereen op zijn niveau te begeleiden.

Wat doen we in het vierde leerjaar?

Hieronder vind je een korte samenvatting van hoe we te werk gaan in de verschillende vakken.

Godsdienst:
We werken met de handleiding 'Tuin van heden'.
Hierin worden verschillende thema's behandeld die +/- 1 maand duren. 

Frans:
We geven Frans aan de hand van de handleiding 'Minimax'. We leren bijvoorbeeld tellen tot 10, kleuren, fruit, enz. Tijdens de lessen Frans proberen we ons vooral te focussen op het durven spreken. 

Nederlands:
We werken met de handleiding 'Tijd voor taal'. Hierin worden verschillende thema's behandeld die telkens bestaan uit 9 lessen. Deze worden aangevuld met eigen materiaal.  Voor begrijpend lezen werken we ook met de methode 'Nieuwsbegrip'. (Informatie halen uit teksten die te maken hebben met de actualiteit).

Nederlands - spelling:
We werken met de handleiding 'Tijd voor taal'. Hierin worden 20 woordpakketten behandeld. Na elk woordpakket volgt een dictee. Vijf keer per jaar is er ook een controledictee (meerdere woordpakketten). We werken de lessen van spelling vooral uit in een gedifferentieerd hoekenwerk.

Nederlands - technisch lezen:
De leerlingen lezen regelmatig alleen/per twee/in groep. De AVI's worden 2 keer per jaar afgenomen.
Er zijn 9 AVI's en we streven er ook naar dat de kinderen op het einde van het vierde AVI 9 lezen.

Wiskunde:
We werken met de handleiding 'Rekensprong plus'. Hierin worden 13 verschillende sprongen behandeld die telkens bestaan uit 10 lessen + een herhalingsles. Na elke sprongtoets wordt er geremedieerd. De leerlingen krijgen dan herhalings- en of verdiepingsoefeningen.

MUVO:
Tijdens MUVO werken we rond beeld, drama, media, muziek en woord. Sinds dit jaar krijgen de leerlingen ook 2 keer per jaar een MUVO-portfolio.

W.O.: 
We hebben sinds dit jaar een nieuwe handleiding 'Curieuzeneuzen'.
Deze wordt aangevuld met eigen materiaal (Zonnestraal, Klapkrant, Nieuwsbegrip,...).
Twee 2 keer per jaar is er een verkeersweek die wordt verzorgd door meester Peter.

ICT:
ICT wordt geïntegreerd in de verschillende vakken. 

Wat is er nieuw/belangrijk in het vierde leerjaar?

* Actualiteit: Karrewiet


* 1 boekbespreking:
- voor de paasvakantie

* 1 spreekbeurt: onderwerp ' een dier ' (proeven juni)

* Wiskunde:
- tempo!
- getallen tot 100 000 
- breuken
- kommagetallen

* Sociale vaardigheden: 
- stiltekapitein
- verslaggever
- materiaalmeester
- tijdbewaker

* Proeven:
- in december en juni
- wiskunde en Nederlands

* Verbeteringen: niet alleen klassikaal, maar ook meer en meer zelfcorrectie.

Nog vragen?

Wanneer je nog vragen hebt over de algemene informatie, kan je deze altijd terugvinden op de website.
Wanneer je nog een persoonlijke vraagt hebt, kan je mij altijd bereiken via e-mail.
Je vindt mij terug via: onze school --> wie is wie --> Lager -->Ines Beaurang 4B

Hopelijk zien we jullie vaak terug op onze website!

 Juf Ines

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.