5de leerjaar A

 Welkom in het vijfde leerjaar

 

Het vijfde leerjaar: wie zijn we?

Dit jaar zijn er twee klassen in het vijfde leerjaar. Ikzelf en juf Soetkin werken zo nauw mogelijk samen. We wisselen samen ideeën uit en zorgen ervoor dat de kinderen uit de klassen het onderwijs krijgen dat ze verdienen. 
In 5A zitten we met 23 
leuke jongens en meisjes in de klas.

De turn-, zwem-, en verkeerslessen worden verzorgd door meester Peter en juf Evi.

Voor de zorg kunnen we rekenen op juf Sara. Zij helpt in de klas, zorgt voor de begeleiding van de leesgroepjes, pré-teaching,...
Juf Silvia zal de aparte trajecten zoals de doordenkersklas, Sprint, voorbereiding op B-klas,... begeleiden.

Wat doen we in het vijfde leerjaar?

Het vijfde leerjaar is (algemeen gekend) een moeilijk leerjaar. De kinderen leren veel meer zelfstandig te werken, er komen grotere blokken leerstof en we leren veel nieuwe leerstof. Hieronder vind je een korte samenvatting van hoe we te werk gaan in de verschillende vakken.

Wiskunde:

Wij gaan zoals de andere klassen te werk. We werken met ‘Rekensprong plus’ waarin telkens per sprong 10 lessen worden gegeven. Op het einde maken we dan de sprongtoets. Dit jaar zullen de leerlingen de herhalingsles vaak grotendeels zelfstandig maken. Eenvoudige oefeningen kunnen ook als huiswerk voorkomen. Op Bingel vind je Rekensprong plus ook terug!

Nederlands + Spelling:

Sinds dit jaar werken we met een nieuwe handleiding: taalkanjers. We leggen graag de nadruk op (begrijpend) lezen.
Vooral leesplezier en het vlot lezen is een hoofdzaak. Daarom zullen we elke dag 15 minuten lezen.

Voor spelling werken we ook met een nieuwe handleiding: taalkanjers. We werken niet meer met echte woordpakket en doen meerdere kleine lessen per week en focussen op 1 moeilijkheid per les.
Om de woorden nog beter in te oefenen op een leuke manier werken we ook regelmatig in een hoekenwerk ! Thuis oefenen blijft echter  belangrijk, dit kan ook op Bingel. Nieuw dit jaar zijn ook de werkwoorden waar heel hard op geoefend wordt. 

W.O.:

Voor W.O. werken we -met een handleiding die een betere afwisseling biedt tussen denken en doen! Belangrijke thema’s zijn bv. de tijdlijn, het menselijk lichaam, opzoeken in de atlas, …

Frans:

We werken in de klas met 'Super Max'. In het vijfde leerjaar vertoeft Max in Parijs. In de 'Superdico' leren we nieuwe woorden en bij de 'Superlab' leren we grammaire.Toch ligt de nadruk op het spreken, we praten in de klas dan ook zo veel mogelijk Frans.

Andere:

- Dit jaar komt het thema verkeer aan bod in speciale verkeersweken. De leerlingen krijgen dan tijdens de turnles oefeningen van meester Peter en tijdens de lessen W.O. werken we dan rond verkeer.

- We werken ook regelmatig in projecten. Dit jaar zullen het er een vijftal zijn.

 - Een boekbespreking van een zelfgekozen boek (december).

- Proeven in juni. De leerlingen krijgen een overzicht van alles wat ze moeten leren en in de klas wordt een planning gemaakt.

- De ICT lessen zullen dit jaar gegeven worden door meester Geert.

Hopelijk zien we jullie vaak terug op onze website! 

Groetjes juf Chana

 

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.