5de leerjaar A

Welkom in de indianenklas!

Dit is onze klas! 18 superleuke jongens en meisjes! Samen met de juffen en meesters die in onze klas komen, gaan wij op speurtocht naar allerlei nieuwe en interessante leerstof.

Voor turnen en zwemmen komt meester Peter onze klas opvangen. Hij geeft de kinderen hun welverdiende sport en beweging, 2 uurtjes in de week.

Voor de zorg kunnen wij ook altijd rekenen op juf Suzy. Zij helpt in de klas, neemt kinderen mee uit de klas voor extra uitdaging of extra uitleg.

Meester Geert maakt van onze kinderen creatieve en originele sterretjes. Hij helpt ons bij de muzische lessen en zal ook 3 keer per jaar ICT komen geven in onze klas.

Speciaal in het vijfde leerjaar.

Het vijfde leerjaar is (algemeen gekend) een moeilijk leerjaar. De kinderen leren veel meer zelfstandig te werken, er komen grotere blokken leerstof en we leren veel nieuwe leerstof.

 

Wiskunde:

Wij gaan zoals de andere klassen te werk. We werken met ‘Rekensprong plus’ waarin telkens per sprong 10 lessen worden gegeven. Op het einde maken we dan de sprongtoets. Dit jaar zullen de leerlingen de herhalingsles vaak grotendeels zelfstandig maken. Eenvoudige oefeningen kunnen ook als huiswerk voorkomen. Op bingel vind je Rekensprong plus ook terug!

 

Nederlands + Spelling:

In onze klas zal de nadruk op lezen liggen dit schooljaar. Vooral leesplezier en het vlot lezen is een hoofdzaak. We gaan dan ook elke maandag, dinsdag en donderdag na de middagspeeltijd een kwartiertje lezen.
We oefenen ook veel op het opzoeken in het woordenboek, ontleden van zinnen, …

Voor spelling werken we elke woensdag aan een woordpakket. De week nadien is er dan een dictee. Bij spelling werken we ook vaak in hoekenwerk, om de woorden nog beter in te oefenen op een leuke manier! Thuis oefenen blijft wel belangrijk! Dat kan ook op Bingel. 

Nieuw dit jaar zijn ook de werkwoorden waar heel hard op geoefend wordt. 

 

W.O.:

Voor W.O. werken we met Curieuzeneuze, aangevuld met allerlei materiaal dat in de W.O. map komt, per thema.

Belangrijke thema’s zijn bv. de tijdlijn, het menselijk lichaam, opzoeken in de atlas, het weer, ... 

 

Andere:

- Ook dit jaar komt het thema verkeer aan bod in speciale verkeersweken. De leerlingen krijgen dan tijdens de turnles oefeningen van meester Peter en tijdens de lessen W.O. werken we dan rond verkeer.

- boekbespreking van een zelfgekozen boek (december)

- 2 keer proeven dit schooljaar, in december en juni. De leerlingen krijgen een overzicht van alles wat ze moeten leren en in de klas wordt een planning gemaakt. 

Veel plezier op de site!!