6de leerjaar A

 

Welkom in het zesde leerjaar A bij juf. Els!

 

In ons zesde leerjaar A zitten 25 stralende kids, 13 meisjes en 12 jongens, de oudsten van de school!

Voor de zorg kunnen wij ook altijd rekenen op juf Silvia en juf Sara. Zij helpen in de klas, nemen kinderen mee uit de klas voor extra uitdaging of extra uitleg.

Op woensdag komt meester Geert.

Meester Peter zorgt voor de sportieve kant.

 

Speciaal in het zesde leerjaar.

Het zesde leerjaar is toch een beetje een 'speciaal' jaar, we zijn de oudsten van de school en er wordt natuurlijk al uitgekeken naar het eerste middelbaar. In het zesde leerjaar herhalen we heel wat leerstof van het vijfde leerjaar, wat niet wil zeggen dat we niets nieuw meer gaan leren natuurlijk. De kinderen leren nog meer zelfstandig te werken en leren zo verantwoordelijk te zijn voor hun eigen resultaten. We werken ook rond leren en leren en proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het middelbaar.         We werken ook in projectweken, hierbij leren we zelfstandig werken en plannen.

En dan is er nog iets waar iedereen naar uitkijkt: sneeuwschool!

 

Wiskunde

We werken met ‘Rekensprong plus’ waarin telkens per sprong 10 lessen worden gegeven. We werken niet per sprong zoals de voorbije jaren maar per vakonderdeel. Zo werken we bv. eens twee weken rond percenten en dan weer twee weken rond meetkunde, ... Dit jaar zullen de leerlingen de herhalingsles vaak grotendeels zelfstandig maken. Eenvoudige oefeningen kunnen ook als huiswerk voorkomen. Op bingel vind je Rekensprong plus ook terug!

Bij getallenkennis wordt vooral het werken met breuken, kommagetallen en percenten verder uitgediept. 

Hoofdrekenen, toepassingen en cijferen zijn nog steeds de onderwerpen van bewerkingen. 

Bij meetkunde herhalen we veel van het vijfde leerjaar, de ruimtefiguren krijgen wel meer aandacht.

Metend rekenen, dit is de zwaarste brok. Naast oppervlakteberekening van vlakke figuren, gaan we ook de oppervlakte berekenen van ruimtefiguren. En wat helemaal nieuw is, is volume, soortelijk gewicht, ...

 

Nederlands + Spelling

We werken met 'Taalkanjers' en 'tijd voor taal. Maar aangezien we in projecten werken stellen de juffen ook hun eigen taalpakketten samen. In onze klas zal de nadruk op begrijpend lezen liggen dit schooljaar. We oefenen ook extra op het maken van samenvattingen en schema's van teksten. 

Ook voor spelling werken we met 'Taalkanjers'. We oefenen op het juist schrijven van woorden, maar niet meer in woordpaketten. Thuis oefenen blijft wel belangrijk! Dat kan ook op Scoodle-play. Het vervoegen van de werkwoorden komt natuurlijk ook nog aan bod.

Dit jaar gaan we ook nog tutorlezen in de klas, op een rustige manier samen met het tweede leerjaar gezellig boeken lezen.

Dit schooljaar zijn er twee boekbesprekingen in november en maart en twee spreekbeurten in december en juni.

 

W.O.:

Voor W.O. werken we met CurieuzeNeuzen, aangevuld met allerlei materiaal dat in de W.O. map komt, per thema.

Belangrijke thema’s zijn bv. de verkiezingen, de tijdlijn, 1e middelbaar, sneeuwschool, de ruimte, techniek, ...

Voor verkeer zijn er net als het vorige schooljaar drie verkeersweken. We werken dan niet alleen in de klas rond verkeer maar ook tijdens de turnlessen samen met meester Peter. We gaan ook echt de straat op en oefenen voor ons fietsexamen. Hopelijk ontvangt dan ook iedereen op het einde van het schooljaar zijn fietsdiploma, uitgereikt door de gemeente Machelen.

 

Frans:

We werken in de klas met 'Super Max'. In het vijfde leerjaar vertoefde Max in Parijs maar nu is hij aangekomen in Brussel. In de 'Superdico' leren we nieuwe woorden en bij de 'Superlab' leren we grammaire. Toch ligt de nadruk op het spreken, we praten in de klas dan ook zo veel mogelijk Frans. We werken ook in twee groepen zo krijgen onze Franstalige leerlingen wat meer uitdaging en kunnen onze Nederlandstalige leerlingen op een rustige manier hun spreken oefenen. Via een portfolio brengen we ons eigen leren in kaart. De resultaten van dit alles kan je terugvinden op je rapport door middel van een letter.

 

Andere:

- Ook ICT komt aan bod, dit jaar hebben we het vooral over veilig internet en we maken ook zelf een powerpointpresentatie.

- In juni is er een proevenreeks. De leerlingen krijgen een overzicht van alles wat ze moeten leren en in de klas wordt een planning gemaakt. 

- Tijdens de proevenperiode nemen we ook deel aan de interdiocesane proeven.

 

Veel plezier op de site!! 

Groetjes!

juf. Els

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.