5de leerjaar B

Welkom in het vijfde leerjaar

Onze klas:

 Nassim O., Giuseppe, Len, Tugce, Berfin, Fie, Isaac, Janne, Nassim K., Thabitha, David, Martik, Amad, Jeremice, Maxim, Siebe, Giulia, Aybala, Marwa, Jente, Niko, Lorenzo, Elya en Nel.

 

Het vijfde leerjaar: wie zijn we?

Dit jaar zijn er twee klassen in het vijfde leerjaar. Ikzelf en juf Soetkin werken zo nauw mogelijk samen. We wisselen samen ideeën uit en zorgen ervoor dat de kinderen uit de klassen het onderwijs krijgen dat ze verdienen.
In 5B zitten we met 24 
leuke jongens en meisjes in de klas.

De turn-, zwem-, en verkeerslessen worden verzorgd door meester Peter.

Voor de zorg kunnen we rekenen op juf Suzy. Zij helpt in de klas, neemt kinderen mee uit de klas voor extra uitdaging of extra uitleg.

 Wat doen we in het vijfde leerjaar?

Het vijfde leerjaar is (algemeen gekend) een moeilijk leerjaar. De kinderen leren veel meer zelfstandig te werken, er komen grotere blokken leerstof en we leren veel nieuwe leerstof. Hieronder vind je een korte samenvatting van hoe we te werk gaan in de verschillende vakken.

Wiskunde:

Wij gaan zoals de andere klassen te werk. We werken met ‘Rekensprong plus’ waarin telkens per sprong 10 lessen worden gegeven. Op het einde maken we dan de sprongtoets. Dit jaar zullen de leerlingen de herhalingsles vaak grotendeels zelfstandig maken. Eenvoudige oefeningen kunnen ook als huiswerk voorkomen. Op Bingel vind je Rekensprong plus ook terug!

Nederlands + Spelling:

In onze klas zal de nadruk op lezen liggen dit schooljaar.
Vooral leesplezier en het vlot lezen is een hoofdzaak. Daarom zullen we elke dag 15 minuten lezen.
We oefenen ook veel op het opzoeken in het woordenboek, ontleden van zinnen, …

Voor spelling werken we elke woensdag aan een woordpakket. De week nadien is er dan een dictee.
Om de woorden nog beter in te oefenen op een leuke manier werken we ook vaak in hoekenwerk ! Thuis oefenen blijft echter  belangrijk, dit kan ook op Bingel. Nieuw dit jaar zijn ook de werkwoorden waar heel hard op geoefend wordt. 

W.O.:

Voor W.O. werken we sinds dit jaar met een nieuwe handleiding die een betere afwisseling biedt tussen denken en doen! Belangrijke thema’s zijn bv. de tijdlijn, het menselijk lichaam, opzoeken in de atlas, …

Frans:

We werken in de klas met 'Super Max'. In het vijfde leerjaar vertoeft Max in Parijs. In de 'Superdico' leren we nieuwe woorden en bij de 'Superlab' leren we grammaire.Toch ligt de nadruk op het spreken, we praten in de klas dan ook zo veel mogelijk Frans.

Andere:

- Dit jaar komt het thema verkeer aan bod in speciale verkeersweken. De leerlingen krijgen dan tijdens de turnles oefeningen van meester Peter en tijdens de lessen W.O. werken we dan rond verkeer.

- Een boekbespreking van een zelfgekozen boek (december).

- Twee keer per schooljaar zijn er proeven dit schooljaar, in december en juni. De leerlingen krijgen een overzicht van alles wat ze moeten leren en in de klas wordt een planning gemaakt.

- De ICT lessen zullen dit jaar gegeven worden door meester Geert.

Hopelijk zien we jullie vaak terug op onze website! 

Groetjes juf Chana