4de leerjaar C

Welkom in 4C bij juf Anna 

Samen met juf Karin (4A) en juf Ines (4B) maken we er dit jaar iets moois van!

Samen met Elena, Chahid, Yoni, Imy, Phébe, Senne, Fleur, Rube, Tasnime, Nonina, Dries, Luca, Alyssia, Maddox, Mona, Gabriel en Neo maken we er een fantastisch jaar van!

 

Wat doen we in het vierde leerjaar?

Hieronder vind je een korte samenvatting van hoe we te werk gaan in de verschillende vakken.

Godsdienst:

We werken met de handleiding 'Tuin van heden'. Hierin worden verschillende thema's behandeld die +/- 1 maand duren.

 

Frans:

In het vierde leerjaar geven we Frans facultatief d.m.v. de handleiding: Minimax. Dit wil zeggen dat de leerlingen nog niets moeten leren en er ook geen toetsen worden afgelegd. Tijdens de lessen Frans proberen we ons vooral te focussen op het durven spreken. De thema's die we aanhalen zijn: cijfers tot 10, kleuren, fruit,.... . 

 

Nederlands:

We werken met de handleiding 'Tijd voor taal'. Hierin worden verschillende thema's behandeld die telkens bestaan uit 9 lessen. Deze worden aangevuld met eigen materiaal.  Voor begrijpend lezen werken we ook met de methode 'Nieuwsbegrip'. (Informatie halen uit teksten die te maken hebben met de actualiteit).

 

Spelling:

We werken met de handleiding 'Tijd voor taal'. Hierin worden 20 woordpakketten behandeld. Na elk woordpakket volgt een dictee. Vijf keer per jaar is er ook een controledictee (meerdere woordpakketten). We werken de lessen van spelling vooral uit in een gedifferentieerd hoekenwerk.

 

Technisch lezen:

De leerlingen lezen regelmatig alleen/per twee/in groep. De AVI's worden 2 keer per jaar afgenomen.
Er zijn 9 AVI's en we streven er ook naar dat de kinderen op het einde van het vierde AVI 9 lezen.

 

Wiskunde:

We werken met de handleiding 'Rekensprong plus'. Hierin worden 13 verschillende sprongen behandeld die telkens bestaan uit 10 lessen + een herhalingsles. Na elke sprongtoets wordt er geremedieerd. De leerlingen krijgen dan herhaling- en of verdiepingsoefeningen.

 

MUVO:

Tijdens MUVO werken we rond beeld, drama, media, muziek en woord. De leerlingen krijgen ook 2 keer per jaar een MUVO-portfolio.

 

WO:

We hebben sinds dit jaar een nieuwe handleiding 'Curieuzeneuzen'.
Deze wordt aangevuld met eigen materiaal (Zonnestraal, Klapkrant, Nieuwsbegrip,...).
Twee 2 keer per jaar is er een verkeersweek die wordt verzorgd door meester Peter.

 

ICT:

ICT wordt geïntegreerd in de verschillende vakken.

 

 

Wat is er nieuw/belangrijk in het 4de leerjaar?

 • Actualiteit: Karrewiet - krantenartikel voorstellen - klapkrant

 • 1 boekbespreking
 • 1 spreekbeurt: onderwerp 'een dier' (proeven juni)

 • Wiskunde:
  - tempo!
  - getallen tot 100 000
  - breuken
  - kommagetallen

 • Sociale vaardigheden
  - stiltekapitein
  - verslaggever
  - materiaalmeester
  - tijdbewaker


 • Proeven:
  - in december en juni
  - wiskunde en Nederlands


 • Verbeteringen: niet alleen klassikaal, meer en meer zelfcorrectie.

 

 

Nog vragen?

Wanneer je nog een persoonlijke vraag hebt, kan je mij altijd bereiken via e-mail. 

 

Juf Anna