Zorgbeleid

De bouwstenen uit het opvoedingsproject van de school vinden we ook terug in de zorgwerking.
De kern van de zorgwerking bestaat uit de preventie (het voorkomen van) en remediëring (aanpakken, verhelpen door aangepaste leerhulp) van ontwikkeling- en leerachterstanden.
Het algemeen doel hiervan is dat we de ontwikkeling en/of leerwinst bij elke kleuter/leerling willen maximaliseren.
We geloven in de mogelijkheden en de groeikracht van elk kind.

De kinderen worden ondersteund en gevolgd in alle domeinen van hun ontwikkeling, want deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontwikkeling van de totale persoon van een kind is belangrijk.

Elk kind van onze school dat, om welke reden ook, in zijn ontwikkeling en/of leren bedreigd is/wordt, heeft recht op extra ondersteuning.
Gelijke kansen bieden betekent rekening houden met de verschillen tussen de kinderen .

Voor de hulp aan kinderen met ontwikkeling- en/of leerproblemen is een goede samenwerking tussen verschillende partners nodig : ouders, leerkracht, zorgleerkracht, CLB-medewerkers, eventueel externe hulpverleners.

De school hecht veel belang aan een constructieve samenwerking met ouders als evenwaardige partners. Hun steun aan zorgacties die in de school worden genomen, is voor een kind van onschatbare waarde en is vaak beslissend voor het welslagen van deze acties.
De zorgwerking gebeurt op een planmatige wijze . Dit betekent dat kleuters en leerlingen systematisch worden opgevolgd met behulp van een kind – en leerlingvolgsysteem, bestaande uit vaste afspraken en procedures .
De school structureert haar zorg volgens de fasen van het zorgcontinuüm : een opeenvolging van fasen : brede basiszorg, verhoogde zorg , uitbreiding van zorg. Pas na het doorlopen van al deze fasen kan een overstap naar een school-op-maat overwogen worden.

Voor een aantal specifieke problematieken ontwikkelde de school een apart beleid of extra maatregelen :
- zorgacties voor kinderen met een thuistaal die niet het Nederlands is
- een pestbeleid


Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.