Schoolbestuur

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school. Ze vormt de beleidsploeg en draagt de eindverantwoordelijkheid van het ganse schoolgebeuren.

Naam:Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem vzw

Adres:Hellingstraat 44, 1800 Vilvoorde

Ondernemingsnummmer: R.P.R. Brussel 0413.332.440

Leden Raad van Bestuur

 

Erwin Hertens
voorzitter
erwin.hertens@ibz.fgov.be

 

Georges De Smit
ondervoorzitter
georges.desmit@kov.be

 

Marc De Valck
secretaris
marc.devalck@kov.be

 

Rita De Clerck
afgevaardigd bestuurder secundair onderwijs
rita.declerck@kov.be

 

Walter Hendrickx
afgevaardigd bestuurder voor basis en buitengewoon lager onderwijs
walter.hendrickx@kov.be

 

Rene De Wit
afgevaardigd bestuurder voor het financieel beleid
rene.de.wit1@telenet.be

 

Hendrik Gelaude 
afgevaardigd bestuurder met zorg voor preventiebeleid
hendrik.gelaude@kov.be

 

Luc Boulangé
bestuurder
luc.boulange@kov.be

 

Christiane Butaye
bestuurder
christiane.butaye@kov.be

 

Frank Coppens
bestuurder
frank.coppens@kov.be

 

Greet De Keyzer

bestuurder 
greet_dekeyzer@hotmail.com

 

Michel Grillet 
bestuurder 
grilletandpartners@skynet.be

 

Wim Jacobs 
bestuurder
wim.jacobs@kov.be

 

Johan Schoonackers 
bestuurder 
johan.schoonackers@kov.be

 

Pat Vandewiele
bestuurder, voorzitter van de Vereniging van Aartsbisschoppelijke Instituten 
pat.vandewiele@diomb.be

 

LEDEN ALGEMENE VERGADERING

De leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met :

 

Patrick Bieghs

Anne-Marie Panneels

Francis Pepermans

en  adviserende leden:

 

Johan van Engelant 
algemeen directeur KOV en coördinerend directeur scholengemeenschap secundair onderwijs
uitvoerend coördinator KOV-secretariaat
johan.vanengelant@kov.be

Sophie Lucas
coördinerend directeur scholengemeenschap NoordRand
sophie.lucas@kov.be

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.