Wat is het oudercomité?

De oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. Haar voornaamste taak bestaat erin de banden tussen ouders en school te versterken. De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door het oudercomité. Een goede samenwerking tussen ouders en school is zeer belangrijk : daarom kan je best vlug reageren zodat knelpunten niet uitgroeien tot problemen.

U kunt ons taken bundelen tot 4 hoofdactiviteiten:

- Informeren:
Wij trachten een spreekbuis te zijn voor alle ouders naar de leerkrachten en directie toe. Eventuele problemen of ideeën kunnen via ons gecommuniceerd worden. Aarzel zeker niet om ons aan te spreken of te mailen.

- Ontmoeten:
Het oudercomité is ook de plek om mensen bij mekaar te brengen. Dat kan als actief lid van het oudercomité, maar ook aan de hand van activiteiten (schoolfeest, eetdagen,..) . Wij hopen dat we door onze activiteiten ouders met elkaar in contact brengen.

- Ondersteunen:
Het oudercomitié engageert zich natuurlijk ook financieel. Met onze activiteiten proberen wij de school en dus ook de kinderen te ondersteunen, zodat ze wat extraatjes kunnen doen. (sneeuwschool, culturele bijdragen klassen, opfrissen kleuterspeelplaats,…)

- Adviseren:
Via de schoolraad adviezen formuleren over de werking van de school (2 ouders zijn vertegenwoordigd in de schoolraad).

    Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

    Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.