3de leerjaar A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klaspagina 3de leerjaar A

Welkom op onze reis rond de wereld
Lees hier hiet INFOBOEKJE van de school en de INFOFICHE van de klas

 

Samen gaan we op ontdekking!

Taal 

De leerlingen krijgen zes lestijden Nederlands per week. Op maandag en donderdag hebben ze een lestijd spelling. In elke les wordt aandacht besteed aan één spellingmoeilijkheid. Op donderdag is er een flitsdictee. Na drie spellinglessen volgt een gedifferentieerde herhalingsles. 
 
Onze methode "De Taalkanjers" bestaat uit tien thema's die aansluiten bij hun leefwereld.  Per thema zijn er twee herhalingslessen. We werken zoals bij spelling gedifferentieerd. Uw kind zal niet alle oefeningen in het werkboek maken! Oefeningen aangeduid met een vierkantje zijn de kernoefeningen. Oefeningen aangeduid met een driehoekje zijn uitdagingsoefeningen. Niet iedere leerling lost deze oefeningen op! Na elke les kunnen de leerlingen aankruisen of ze de leerstof moeilijk vonden of vlot begrepen. Onze methode biedt aandacht aan het uitbreiden en verdiepen van woordkennis. Per thema zijn er tien woordenschatwoorden. 

Lezen is heel belangrijk. Regelmatig lenen we boeken uit de bib van Machelen.  Deze boeken zijn aangepast aan het leesniveau, maar vooral aan de leefwereld van de kinderen. Er is een extra themales "plezierlezen". Hierdoor wakkeren we de leesmotivatie aan. De leerlingen moeten komen tot meer lezen, beter lezen en liever lezen. De leerlingen lezen dagelijks een tiental minuten in de klas. Thuis mag er natuurlijk ook nog geoefend worden. (Zeker de leerlingen die nog geen AVI E4 behaald hebben.)

  

Wiskunde 

Per week gaan er 6 lestijden naar wiskunde. 
 

We starten dit jaar met de nieuwe methode ‘Reken Maar’. Hierin worden de lessen niet meer per sprong aangeboden, maar per module. Zo werken we een week rond de maaltafels, een week rond bewerkingen (+, -, x en : tot 1000), een week rond de liter, enz.  

Na een week volgt er steeds een huistaak rond het thema van de week en zal er een kleine toets worden afgenomen om te kijken wie de leerstof reeds beheerst. Er volgen dus geen grote sprongtoetsen meer.  

 
We leren de klok analoog en digitaal lezen tot op 1 min. nauwkeurig. 
 
Bij meetkunde onderzoeken we de eigenschappen van de vierhoeken. 
 
We rekenen tot 1 000 zowel uit het hoofd als cijferend. De maaltafels zijn zeer belangrijk en moeten perfect gekend zijn voor breuken en cijferen. Daarom raden we aan om iedere dag de maaltafels en de deeltafels te herhalen. 

  

 WO 

De leerlingen hebben 6 lestijden WO per week. Ze hebben daarvoor een leerwerkboek ”Curieuzeneuze, maar er worden ook bundels gekopieerd met extra informatie en oefeningen. Dit zal niet chronologisch ingevuld worden. We leren over "Mijn huis" "Ruzie of oorlog" "Lekker voor tv" "Waar komen frietjes van daan?" en veel meer  

Daarnaast hebben de leerlingen ook lessen techniek die gegeven worden door meester Geert. 

  

Godsdienst 

Verder hebben de leerlingen 3 lestijden godsdienst per week met als thema’s : Anders-zijn, Op stap met Jozef, Verdriet, Aarde en vruchtbaarheid, Stilte en gebed, … en zoals het in een Katholieke school hoort : het kerkelijk jaar. 

Hiervoor starten we met de methode: ‘Sterren aan de Hemel’. 

  

Muzische vakken 

Tijdens de 3 lestijden MUZO komen zowel beeld als muziek, beweging, drama en woord aan bod. Deze lessen worden door de leerlingen zelf geëvalueerd door middel van muzofiches. Deze worden op regelmatige basis meegegeven naar huis.

  

Varia 

Ook hebben ze één lestijd contractwerk en één lestijd schrift per week. 
 
In 3a zwemmen we met meester Peter te Zaventem om de 14 dagen telkens op een maandag. (data zie meegegeven blad en schoolsite). 

De turnlessen worden gegeven door meester Peter en juf Evi. 

In het 3de leerjaar krijgen de leerlingen 20 minuten huiswerk of les per dag behalve op vrijdag. (zie huiswerkbeleid op schoolsite). Daarvan zijn 10 minuten te lezen en de andere 10 minuten zijn voor één taak of één les. Toetsen WO en andere grotere toetsen worden steeds één week vooraf aangekondigd zodat uw kind de ondervraagde leerstof kan opsplitsen. 

Controleer dagelijks de schoolagenda, parafeer en kijk na of alles gedaan is. Ik hoop dat u wat meer weet over de gang van zaken in het 3de leerjaar. 

Juf Sandra is onze zorgjuf voor dit schooljaar. 

Samen zullen we er een leerrijk, aangenaam en een fijn schooljaar van maken. 
 
Juf Ilka (3a) 
 

 Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.